Språk

Svenska är mitt modersmål.

Engelska talar och skriver jag flytande.

Italienska talar och skriver jag hjälpligt.

Danska och Norska förstår jag väl, och jag kan göra mig förstådd av danskar och norrmän.