JobbiFokus

JobbiFokus är ett FINSAM-finansierat arbetsmarknadsprojekt, med upptagningsområde Svedala och Skurups kommuner, som syftar till att hjälpa arbetslösa i sitt arbetssökande och förse det lokala näringslivet med den arbetskraft de behöver.

Här är jag projektanställd sedan juni 2015. Jag började som Projektledare Media tom 20161231, och sedan årsskiftet är jag administratör på 25% fram till siste juni, samtidigt som jag ägnar mer tid åt mitt eget företag Murgia Grafica i år.

Vi matchar näringslivets behov av arbetskraft, skapar samhällsnytta och utvecklar individer.Logga JobbiFokus